กองช่าง

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประยุทธ โค้งนอก

นายประยุทธ โค้งนอก

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ว่าง

ว่าง

นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายชูศักดิ์ คงชุ่มชื่น

นายชูศักดิ์ คงชุ่มชื่น

พนักงานขับรถยนต์