กฎหมายน่ารู้ เรื่อง จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้าน หรือไม่ขวางหน้าบ้าน แต่ทำให้ผู้อื่นสัญจรไม่สะดวก ผิดกฎหมาย

04 ส.ค. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :