กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนไทย

14 มิ.ย. 67