กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และใส่ปุ๋ยพร้อมเปลี่ยนเพิ่มดินปุ๋ยสำหรับต้นไม้เก่าที่ได้ดำเนินการปลูกไว้ในปีที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย

07 พ.ค. 63