กิจกรรมเทศบาลตำบลโนนไทย เมืองสะอาด “คลองสวย น้ำใส ไร้วัชพืช” ณ ห้วยท่าเสว หมู่ที่ 1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

07 ก.ย. 65