กิจกรรมเทศบาลตำบลโนนไทยเมืองสะอาด “ถนนสะอาด” ปราศจากขยะและวัชพืช บริเวณข้างทางเท้าถนนสุรนารายณ์ติดสระนาหว้า ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

01 ก.ย. 65