กิจกรรม “ชาวเทศบาลตำบลโนนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน”

22 พ.ย. 65