ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

16 มิ.ย. 66

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสัญญาณจากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี