นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ออกพบปะหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน

14 พ.ย. 59