นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย วันที่ 12 ตุลาคม 2558

12 ต.ค. 58