นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมปัญหาภัยแล้ง อ.โนนไทย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

04 พ.ย. 58