ประกาศการกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 ส.ค. 65