ประกาศการขายพัสดุชำรุด จำนวน 32 รายการ

16 ก.ย. 62