ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ 2-2564

25 ธ.ค. 63

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ 2-2564 25ธค63(2)