ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ 1-2564

30 พ.ย. 63

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ 1-2564 30พย63(1)