ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุรนารายณ์ (หน้าบ้านนายบัว สุขเกษม ถึงบ้านนายบุญลือ จงกล)

15 มี.ค. 61

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุรนารายณ์ (หน้าบ้านนายบัว สุขเกษม ถึงบ้านนายบุญลือ จงกล)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :