ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล 6 ถึงเทศบาล 6 ซอย 32

28 ก.พ. 61

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด

ถนนเทศบาล 6 ถึงเทศบาล 6 ซอย 32 จากหน้าบ้านนางทองปลิว ลอยสนั่น ถึงหน้าบ้านนางสงวนวงศ์ เชาวนาภรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :