ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ซอย 22 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 20 (ศาลตาปู่บ้านโนนพริก)

01 ส.ค. 62