ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๒ ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๕ (จากหน้าบ้านนางทองใบ พบเกาะ ถึงหน้าบ้าน ร.ต.ท.ฉลอง พรหมหมื่นไวย) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63