ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยท่าเสว ต่อจากถนน คสล.

15 มี.ค. 61

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยท่าเสว ต่อจากถนน คสล.

เดิมถึงสะพานท่าแค หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :