ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (จากอาคารนวดแผนไทยถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63