ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกถนนสุรนารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63