ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑๙ ถึงถนนเทศบาล ๑ ซอย ๖ (จากหน้าบ้านนายแสน สุทธิสงเคราะห์ ถึงหน้าบ้านนายสมาน หลาวเพ็ชร) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63