ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลางบ้านสันเทียะ จากแยกถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๙ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

15 เม.ย. 63