ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล ๕ (หน้าบ้านนายเจริญ เชิดเพ็ชรัตน์) ถึงถนนเทศบาล ๕ ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย

16 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :