ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเข้าสระน้ำหลังตลาด หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

06 ส.ค. 63