ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้ว คสล.พร้อมประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

13 ส.ค. 63