ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๐ แยกทางเข้าบ้าน นางอำนวย ของกิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

12 ก.ค. 64