ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล 4 ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธ.ค. 64