ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 จากลำห้วยท่าเสวถึงทางเข้าบ้านนายสรรชาย สมัครณรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธ.ค. 64