ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสระจรเข้ถึงบ่อขยะของเทศบาล หมู่ที่ 13 บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธ.ค. 64