ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22 ธ.ค. 64