ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย (ห้องปฎิบัติงานครู) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 เม.ย. 66