ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 เม.ย. 66