ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเคาร์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ล้างจานและที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 มิ.ย. 66