ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ก.ค. 66