ประกาศขอความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย

01 พ.ย. 62