ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๒ ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๕ (จากหน้าบ้านนางทองใบ พบเกาะ ถึงหน้าบ้าน ร.ต.ท.ฉลอง พรหมหมื่นไวย) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เม.ย. 63