ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกถนนสุรนารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เม.ย. 63