ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้านนายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิยะนัดถ์) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เม.ย. 63