ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเข้าสระน้ำหลังตลาด หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ส.ค. 63