ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.พ. 64