ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 20/1 ทางเข้าบ้าน นายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ก.พ. 65