ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ถึงถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิ.ย. 66