ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

10 เม.ย. 61

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุรนารายณ์ (หน้าบ้านนายบัว สุขเกษม ถึงบ้านนายบุญลือ จงกล) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :