ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 32

28 มี.ค. 61

ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 32 จากหน้าบ้านนางทองปลิว ลอยสนั่น ถึงหน้าบ้านนางสงวนวงศ์ เชาวนาภรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :