ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยท่าเสว ต่อจากถนนคสล.เดิม

10 เม.ย. 61

ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยท่าเสว ต่อจากถนนคสล.เดิมถึงสะพานท่าแค หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ  ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :