ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑๙ ถึงถนนเทศบาล ๑ ซอย ๖ (จากหน้าบ้านนายแสน สุทธิสงเคราะห์ ถึงหน้าบ้านนายสมาน หลาวเพ็ชร) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 พ.ค. 63