ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (จากอาคารนวดแผนไทยถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พ.ค. 63