ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุรนารายณ์ (ทางเข้าบ้านเจ๊กใหม่) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ส.ค. 63